Beschermingsbewind

Bewindvoering 

Bewindvoering houdt in dat het zorgen voor uw geld en eigendommen vrijwel niet meer door u zelf gebeurt. De rechter benoemt een bewindvoerder om het beheer over te nemen als u niet meer in staat bent om uw financiële zaken zelf te regelen. Dat kan zijn omdat er veel schulden zijn, omdat omgaan met geld moeilijk is of omdat u het beheren van uw financiën geestelijk of lichamelijk niet (meer) aan kunt. 

De onder bewind gestelde wordt in de wet “rechthebbende” genoemd. Degene die de financiën gaat beheren wordt de bewindvoerder genoemd. De bewindvoerder is uw wettelijk vertegenwoordiger op financieel gebied.

 Meer algemene informatie over bewindvoering vindt u op het informatieblad ´Curatele, bewind en mentorschap´van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Werkwijze 

Na ons eerste telefoongesprek maken we indien gewenst een afspraak voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek.
Tijdens de intake wordt besproken wat bewindvoering precies inhoudt. U krijgt informatie over ons kantoor en wij proberen samen met u zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over uw persoonlijke en financiële situatie met als doel om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in uw financiële situatie.

Wanneer we beiden besloten hebben om het beschermingsbewind aan te vragen starten wij met het aanvragen van het beschermingsbewind en maken wij de aanvullende papieren in orde voor de rechtbank.

Er worden 2 bankrekeningen geopend, de eerste is een bewindrekening die wij beheren en waarop de inkomsten binnenkomen en waarvan alle vaste lasten betaald worden. De tweede rekening is de leefgeldrekening waarvan u een pinpas heeft. Hierop wordt wekelijks een bedrag overgemaakt waarvan u uw uitgaven betaald.

Futuro Support informeert alle betrokken instanties en bedrijven waar u een financiële relatie mee heeft. Vanaf dat moment zal de post naar ons kantoor gestuurd worden en zal Futuro Support uw financiële administratie verzorgen. Futuro Support maakt een inventarisatie van uw inkomsten en uitgaven om een budgetplan op te stellen. 
Indien u schulden heeft zullen deze door ons geïnventariseerd worden en waar mogelijk zullen wij een oplossing zoeken om de schulden aan te pakken. Dit kan door middel van betalingsregelingen, schuldhulpverlening: een minnelijk traject (MSNP) of het wettelijk traject (WSNP).

Persoonlijk contact is belangrijk omdat door goede communicatie wij als uw bewindvoerder in staat zijn onze taken goed uit te voeren en zo samen aan een betere financiële toekomst te werken.

 

Futuro Support
Postbus 60 5056 ZH Berkel-Enschot